HEADER-BIL_Rityta 1.png

Vår grafiska profil

Vårt varumärke manifesteras främst genom vårt agerande, men även genom vår varumärkesidentitet – dvs. vår logotyp, våra färger, vår typografi och vårt bildspråk samt genom vår kommunikation. I vår grafiska manual beskrivs profilens olika delar. Den innehåller regler för hur logotyp, typsnitt, färger och grafiska element ska användas. Manualen visar även hur vår design ser ut och hur den ska tillämpas i olika kanaler och material. Rätt hanterad bygger vi ett tydligt och starkt varumärke.

1. Logotyp

Vår logotyp består av en ren och tydlig ordbild samt en symbol.

 

Primär logotyp

Vi använder primärt vår grönvita logotyp i liggande format. Logotypen i stående format används endast när den yta logotypen ska placeras på är för liten för den primära liggande logotypen.

Sekundär logotyp

Den sekundära logotypen används när bakgrunden är vit eller ljus.

Namn i löptext: Vi skriver alltid All El med versala begynnelsebokstäver.

All-El_Logotyp_RGB (Digital).png
All_El_Logotyp_Sekundär_RGB.png

All El, Svart
 

Elegant och majestätisk. Symboliserar hög kvalitet och trygghet.

RGB: 
CMYK:
HEX:
PMS:

0, 0, 0
0 - 0 - 0 - 100
000000
SVART

All El, Grön
 

Kraftfull och stabil. Inger ett lugn och skapar harmoni.

RGB: 
CMYK:
HEX:
PMS:

29, 185, 84
71 - 0 - 84 - 0
1DB954

2270 C

All El, Vit

All El, Grå